Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna

 

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

ul. 11-go Listopada 74
28-300 Jędrzejów

tel: (0-41) 386 43 - 64

fax: (0-41) 386-15-56

BOI: 801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych)

lub nr 12 286 32 83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).

 

Godziny pracy Sądu Rejonowego w Jędrzejowie:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30,
przy czym w poniedziałki pełnione są dyżury do godziny 18:00

 

Godziny przyjęć interesantów w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Jędrzejowie:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30,
przy czym w poniedziałki pełnione są dyżury do godziny 18:00

Telefon: 41 386-14-41 wew. 1013

 

Godziny udostępniania akt sądowych w Czytelni akt:
poniedziałek: 7:45 - 17:45, z zastrzeżeniem, iż akta sądowe udostępniane po godzinie 15:15 winny być zamawiane do godziny 15:00
wtorek - piątek: 7:45 - 15:15

 

Godziny pracy Kasy Sądu Rejonowego w Jędrzejowie przy ul. 11-go Listopada 74, 28-300 Jędrzejów:
od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-14.00.
Ostatniego roboczego dnia miesiąca go godziny 13.00
W ostatnim dniu roboczym roku kasa nieczynna (inwentaryzacja).

 

Godziny pracy Biura Podawczego:
od poniedziałku do piątku: 7:30 - 15:00
Przyjmowanie skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu powierza się pracownikom Biura Podawczego oraz Biura Obsługi Interesanta.

 

 

ikonka obrazująca osobę niepełnosprawną ruchowo na wózku inwalidzkim

W Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie osoby z dysfunkcją ruchu i poruszające się na wózku inwalidzkim mogą skorzystać z następujących ułatwień:

 

Wejście dla osób niepełnosprawnych do budynku Sądu oraz wejście do windy znajduje się od strony ul. 11-go Listopada. Na zewnątrz budynku umieszczone są tablice wskazujące kierunek poruszania się osób niepełnosprawnych w stronę wejścia dostosowanego dla ich potrzeb). Wejście to dostosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu - w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Jak dojechać

 

 

 

Jednostki nadrzędne

Pozostałe jednostki okręgu kieleckiego